KÜS Brüsselis

Kuupäev: 14.04.2008

Info:

Iga Euroopa Parlamendi saadik saab endale parlamenti külla kutsuda sada inimest aastas. Seekord avanes 18-l KÜS-i liikmel hea võimalus külastada Andres Tarandi kutsel Euroopa Parlamenti.

14.-15. aprillil külastasid KÜS-i liikmed Euroopa Liidu pealinna Brüsselit. Peamine eesmärk oli kohtuda Euroopa Liidu juures olevas Eesti Esinduses keskkonnaatašee ja kolme Eesti saadikuga. Ekskursioonijuhiks oli Lii Teär, kes näitas meile esmalt Brüsseli olulisemaid vaatamisväärsusi. Pilku köitsid väikesed šokolaadipoed, vahvliputkad, katedraal ja õitsvad puud. Natukene ehmatas sealne jäätmekäitlussüsteem – prügikotid pannakse tänavale ja prügiauto koristab need ära. Kahjuks oli tänavatel päris palju prügi, kuid samas toimub seal väga efektiivselt prügi sorteerimine – meil on, mida õppida! Eesti Esinduses oli meil põgus kohtumine keskkonnaatašee Kerli Kiiliga. Tema lühikesest sissejuhatusest selgus, et peamiseks atašee ülesandeks on erinevatel kohtumistel esindada Eesti riigi seisukohti, neid kaitsta ja neile toetust leida. Atašee tegeleb kindlate valdkondadega, milleks on looduskaitse, jäätmekäitlus, Arhusi konventsioon ja metsandus. Mõned KÜS-i liikmete poolt esitatud küsimused olid nii head, et tegid atašee veidi ebalevaks. Saime teada, et kui KÜS tahaks olulistel teemadel kaasa rääkida, siis tuleb selleks esmalt jõuda meie valitsuseni. Teine võimalus on koguda oma pöördumisele 1 miljon allikirja. Õhtusöögil kohtusime Andres Tarandiga, kes oli just saabunud Eestist ja veetis meie seltsis mõnusasti aega. Ta rääkis kohalikest oludest ja eripäradest, oma viimase aja muljetest välisvisiitidel ja avaldas arvamust päevapoliitilistel teemadel.

Veel olulisem oli teine päev, mil sai oma silmaga näha parlamendi hoonet ka seestpoolt. Meid võttis vastu ja tegi põgusa ülevaate Euroopa Parlamendi struktuurist ja tööst Evelin Kikas. Seejärel astusid ükshaaval meie ette Katrin Saks, Marianne Mikko ja Andres Tarand, tutvustades oma tööd erinevastes komisjonides. Jäi mulje, et tegelikult on Euroopa Parlamendis võimalused tegeleda erinevate teemavaldkondadega väga laiad aga tähelepanu saamine seejuures üsna keeruline. Üsna suurt huvi on aga äratanud Marianne Mikko raport meediapluralismist. Parlamendi üldkogu saalis istudes selgitati koosolekute läbiviimist lähemalt. Kuna parlamendiliikmeid on palju, saadakse tavaliselt sõna minutiks kuni kaheks.

Vähemalt minu maailmapildis sai üks koht veidi reaalsema kuju. Euroopa Parlament muutus millekski rohkem tõeliseks. Ja kui keegi teist on kuulnud lugu Europarlamendi kõrval olevas pargis elavast mehest, siis see vastab tõele!
Euroopa Parlament - http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_et.htm
Eesti Esindus - http://www.eu.estemb.be/esindus

Silja Kana
KÜS

Osalejad:

Hetkel osalejaid pole