PKI Avatud Ruum 2

Kuupäev: 3.04.2008

Info:

PKI Avatud Ruum toimus taaskord. Nagu eelmine kordki, oli mõnus vabamas õhkkonnas instituudi inimestega suhelda ning asju arutada. 4 tunnine Avatud Ruum neljas sessioonis oli üsnagi ideedeküllane, kõige olulisemaks teemaks hinnati "Keskonnasäästlik käitumine ja hoiak Eesti Maaülikoolis" ehk sii mitte vaid PKI'd, vaid kogu kooli puudutav probleem.

Kõik arutelude ajal kirja pandud mõtted on nähtavad Dokumentide alamlehel. Siin peamised/rohkem hinnatud mõtted:

- Akadeemilist kirjaoskust tuleks õpetada varem kui BA töö koostamisel, näiteks seminar I kursusel.

- Propageerimaks PKId ka kui tööandjana, on vaja kursuse juhendajaid (sideme loomine instituudi ja üliõpilaste vahel)

- Lõpetajatel on vähe praktilist kogemust, sellesks võiks olla praktilised 1 päevased koolitused ainete raames.

- Teha ÜHISEID õppeprojekte, kus saadakse kokku erinevate erialade inimestega.

- Tekitamaks innovatsiooni PKI’s teha instituudi sisene essseede, „teadustööde”, üliõpilastööde võistlus, PKI blogi, muu võistlus (nt parim leiutaja)

- Et töötajad ja tudengid omavahel tutvusks, võiks olla avatud uste päev EMÜ/PKI enda töötajatele.

- PKI visioonikonverentsil olgu ka tudengid esindatud.

- EMÜ igapäevane toimimine võiks olla keskkonnasäästlikum: sorteerida jäätmeid, taaskasutada paberit, kompostida, luua rattaparklad, suunata tudengeid keskkonnasõbralikumalt käituma (mahetudengid)

- Metsamaja tulevane juurdeehitus peaks olema ehe näide ökoloogilisest majast (lokaalne energia, efektiivne ruumikasutus jne), ning samas peaksid kõik lahendused olema kasutatavad ka õppevahendina.

- Avatud Ruumis PKI kohtumised võik jätkuda, kord või kaks aastas.

- Moodustada PKI üliõpilasnõukogu ehk PÕKK (põhikiri, kindel koosseis), mis esindaks PKI tudengite huve ning tagaks suhtluse erinevate osapoolte vahel.

Osalenute nimekiri:
1. Kadri Kalle, MH mag I
2. Sirli Pehme, MH mag II
3. Helen Jors, AR III
4. Helen Liiva, MH mag I
5. Evelin Aavik, MH III
6. Illar Lemetti, PKI direktor
7. Tõnu Mõistus, AK juhataja
8. Toomas Tõrra, RKJ juhataja
9. Katrin Heinsoo, PKI
10. Teele Nigola, AR mag I
11. Aija Kosk, KKJ
12. Alar Astover, PKI mullateaduse ja agrokeemia osakond
13. Elen Peetsmann, MH mag II
14. Marika Lillemets, MH mag II
15. Merle Ööpik, doktorant
16. Iris Jägel, AR II
17. Piia Ots, AR mag I
18. Terje Ong, AR mag I
19. Thomas Leydier, PKI worker
20. Ain Järvalt, Limnoloogiakeskus
21. Uko Bleive, PKI Polli
22. Veljo Kimmel, PKI
23. Monika Šuskeviès, MH mag II
24. Steffen Noe, PKI
25. Lea Hallik, PKI
26. Kerda Kübarsepp, AR III
27. Christina Birnbaum, doktorant
28. Sirje Pärismaa, „Maaülikool”
29. Mait Klaassen, rektor
30. Toomas Muru, maastikuarhitektuuri õppejõuds


Kokkuvõtte tegi Kadri Kalle, ürituse üks eestvedajaid

Osalejad:

Hetkel osalejaid pole