Ökomess "Elukvaliteet 2007"

Kuupäev: 22.11.2007

Info:

22-24. novembrini toimus Tartu Näitustes ökomess Elukvaliteet 2007, mille teemad olid roheline majandus ja roheline elamine. See mess oli uus ja ainulaadne Baltimaades ning käsitletavad teemad jagunesid kaheteistkümnesse valdkonda:

1. Kõikvõimalikud keskkonnahoidlikud tehnoloogiad, materjalid ja seadmed
2. Ökoloogilised ehitustehnoloogiad planeerimisest viimistluseni
3. Mahepõllumajandus
4. Mahetoit
5. Ökoturism
6. Jäätmekäitlus, taas- ja korduvkasutus
7. Joogi- ja reoveekäitlus
8. Puhas õhk
9. Alternatiivsed energiaallikad, biokütused
10. Mõistlik energiatarbimine
11. Looduskaitse
12. Mõõte- ja laboriseadmed

Ökomessi idee käidi välja kevadel Tartu Näituste poolt, KÜS oli messi koostööpartneriks, andes omalt poolt juurde ideid sisu osas. Eesmärgiks oli pakkuda inimestele võimalikult mitmekesist programmi, mis annaks uusi teadmisi. Selle tulemusena toimusid messil nii seminarid kui ka workshopid, uute seadmete ja tehnoloogiate eksponeerimine ja näitused. Seminaridel räägiti pakendijäätmete kogumisest ja taaskasutusest, mahepõllumajanduse arengust ja mahetoidust, bioenergiast ning keskkonnatülidest ja keskkonnajulgeolekust.

Eksponentideks olid mahetootjad, savimajade ehitajad, tuulegeneraatoreid jmt lahendusi pakkuvad ettevõtted, trükikoda Triip, Looduspere pood, Tadelakti Koda jm keskkonnasõbralikke lahendusi ja kaupu pakkuvad firmad.

KÜS tutvustas oma boksis ökomärgiseid, mille abil saab kaubanduses keskkonnasõbralikke valikuid teha. Paljud messi külastajad ei olnud varem neist kuulnud ning olid väga huvitatud, millistel toodetel vastavaid märgiseid leida võib. Kõige enam märgiseid leidub pabertoodetel – põhjamaade luik on nii kontoripaberil kui WC paberil. Samuti tutvustasime toidukaupade ökomärgiseid, Eesti riikliku mahemärki „öko” ning teisi Eestis ja Euroopa Liidus leiduvaid mahetoidule viitavaid märke. Teadjamatele külastajatele tegime testi, kus nad pidid ära tundma märgised, variantide seas olid ka libamärgid. Samuti tunti palju huvi KÜSi igapäevase tegevuse vastu, uuriti Talve- ja Suveakadeemia kohta ning pakuti töödki :)

Kui neljapäeval olid messi külastajateks erialaspetsialistid ja ajakirjanikud, siis kahel teisel päeval olid külastajateks paljud huvilised. Eriti tore oli see, et paljud noored pered koos pisikeste lastega olid messile uudistama tulnud, väljas oli lausa lapsevankrite parkla. Kokkuvõtteks võib öelda, et ökomess oli edukas ning toimub järgmisel aastal samal ajal!

KÜS-lastest lõid kaasa:
Luule Lõhmus
Monika Suskevics
Anni Laanemets
Silja Kana
Elen Peetsmann
Sirli Pehme
Britta Pärk
Helen Jors
Evelin Aavik
Varje Vendla
Marika Lillemets
Helen Liiva
Kauri Kivipõld

Aitäh kõikidele!

Kohtumiseni ökomessil 2008, mis toimub 20-22.11.2008

Sirli ja Elen

Pildid ökomessist asuvad meie galeriis!

Osalejad:

Hetkel osalejaid pole