KÜSi ja EMEÜSe väitlus II

Kuupäev: 2.05.2007

Info:

Väitlesime teemal "Milleks Õuesõpe?"

Meie selts oli iseenesest mõistetavalt poolt. Sellest võib samas järeldada, et ka seekord ei olnud see veel "päris" väitlus. Eesmärk oli pigem rääkida õuesõppest, selle plussidest ja miinustest kui väidelda väitlemise pärast.

Metsanduse üliõpilased rõhusid Eesti halvale ilmale ja väliauditooriumite puudumisele ja muudele "füüsilistele" probleemidele.
Nende parim argument oli aja puudus. Tõsi ta on, et koolis on ainekavad niivõrd tihedad, et kui lisada õuesõppe tunde, siis tuleb seda teha teiste ainete arvelt. Samas on see suhtumise küsimus. Kas me võtame õuesõppimist kui nn tavaõppest eraldi õpetamise vormi, või seome selle ainekavadega ilma tunniplaani lõhki ajamata. See tähendab muudatusi terves õpetamissüsteemis ja selle elluviimiine on raske ja töömahukas. Aga asi on seda väärt ja seda püütsime meie ka väitluses rõhutada.

Erapooletuks kohtunikuks oli seekord õppejõud Sibul, kes leidis, et EMEÜS-i tiim (koosseisus Viljar, Tauro, Tanel) väiltes nõks paremini. Jäid rohkem oma argumentide juurde ja oskasid meie väidetele paremini vastata. KÜSi poolel väitlesid seekord Helen Jors, Helen Liiva ja allkirjutanu.

Sügisel jätkame väitlemist ja siis arvatavasti ka juba nii, et valime meie mõlema jaoks erapooletumad teemad ja loosime kohapeal pooled.


Evelin

Pildid: http://picasaweb.google.com/keskkonnayliopilasteselts/KSVsEMESMilleksUesPe

Osalejad:

Hetkel osalejaid pole