Õuesõppe infotund

Kuupäev: 2.05.2007

Info:

Õuesõppe nädala raames käis oma tarkusi jagamas Mikk Sarv Eesti Koolimetsade Ühendusest. Siin väike ülevaade õuesõppe olemusest:

Õuesõpe (Outdoor Learning) on kogu maailmas üha enam tähelepanu köitev õppimisviis. Väljas saab õppida mitte ainult loodusteadusi, vaid kõiki õppeained. Õuesõppimise juured pärinevad Aristotelese koolist. Õuesõpe on õppimine ehedas looduskeskkonnas vahetu kogemise, ise tegemise ja kogetu teistele vahendamisega.

Traditsiooniline õuesõpe:
• Iseenda, teiste ja keskkonna parem mõistmine.
• Keskkonnas olemise ja tegutsemise kogemuste kasutamine täieliku isiksuse kujunemisel.
• Inimmeelte kasutamine: nägemine, kuulmine, maitsmine, kompamine ja nuusutamine – jälgimine ja tajumine.
• Väike grupp inimesi osaleb organiseeritud seikluslikes tegevustes looduses ning kasutavad peamiselt iseennast peamise probleemide lahendamise allikana.
• Vahend õppekava rikastamiseks.
• Eksperimentaalne meetod õppima kasutama kõiki oma meeli.

Õuesõppe kõige üldisem tõdemus on see, et õues õpitakse eelkõige seoseid, toas ehk enam arvandmeid ja fakte.
1. Õppimine toimub väljaspool klassiruumi/auditooriumi õpitava jaoks kõige paremini sobivas keskkonnas.
2. Õpitakse võimalikult kõiki meeli rakendades, ka liikumis- ja taskaalumeelt lisaks põhiviisikule.
3. Tehtu arutatakse ühiselt läbi, mõeldes, mida tegelikult õpiti.
4. Järgmistes õuetundides õpetavad osalenud õpitut teistele edasi. Need viis tegemist võib võtta kokku viie sõnaga - koht, meeled, tegu, lugu, iva. Koht tuletab meelde, et auditoorium pole kaugeltki mitte alati sobivaim koht õppimiseks, meeled seda, et õppida saab lisaks kuulmisele ja nägemisele ka teiste meelte abil, tegu seda, et parim õppimine toimub ise tehes, lugu seda, et õpitu on selge siis, kui seda osatakse sõnastada ning iva seda, et õpitut edasi õpetades jääb see kõige paremini meelde.

Osalejad:

Hetkel osalejaid pole