Arutlusõhtu: Mis toimub? EPA 2007

Kuupäev: 24.04.2007

Info:

Arutlusõhtu „Maast ja Ilmast“

Kokku said EMÜ üliõpilasesindus, kolme EMÜ seltsi (EMÜS, EMEÜS, KÜS) esindajad ning MEI ja PKI direktorid Paavo Kaimre ja Illar Lemetti. Diskussiooni viis läbi teadusprorektor Andres Koppel.

Arutluse korraldamise ajendiks oli uue esinduse tutvustamine, kokkusaamise eesmärgiks aga leida omavahelise suhtluse kitsaskohti ja mõelda, kuidas parandada infovahetust üliõpilaste, esinduse ja instituutide vahel.

Alustuseks andsid osapooled hinnangu senisele üliõpilaste kaasatusele ülikooli juhtimises (teave ülikooli uue arengukava koostamise kohta) - osalust hinnati pigem halvaks.

Leidsime koos, et põhjus, miks üliõpilased ei tunne uut arengukava ja ei ole olnud teadlikud, et neil (eelkõige läbi esinduse liikmete) on olnud võimalus öelda kaasa arengukava koostamises, on vähene omavaheline suhtlus - esindus ei teavita üliõpilaskonda piisavalt oma tegevusest ja üliõpilased ei ole omapoolset huvi piisavalt üles näidanud.

Eriarvamusi tekitas infovahetuse paremaks toimimiseks listide loomise idee - kellele, kes haldakas, mis infot seeläbi siis vahetada ja kuidas vältida rämpsposti levitamist.
Esinduse tegevusest teavitamiseks on võimalik luua liste valdkondade kaupa -sport, kultuur, õppetöö arendamine jne. Üliõpilane valib, millist infot ta esinduse töö kohta teada soovib. Võimalik on ka igasse õppehoonesse esindusest tuleva info jaoks teha eradi teadetetahvel.
Instituutide direktorid tõid välja, et neil praktiliselt puudub kanal, kuidas teavitada oma üliõpilasi nt mõnest üritusest. Praegu toimib suhtlus eelkõige seltsidega.

Üks võimalus, kuidas parandada nii suhtlust, kui kaasata rohkem tudengeid otsustusprotsessidesse, on instituutidesse nn üliõpilasnõukogude moodustamine. Erimeelsused tekkisid siingi. Kui nõukogus oleks esindaja igalt kursuselt, siis kuidas tagada, et need üliõpilased ei teeks seda vastumeelset, olles poolkohustuslikult oma kursuselt saadetud. Mis oleks sellise nõukogu eesmärk ja kuidas näeks välja nende tegevus? Kas me leiame piisavalt üliõpilasi, kes oleks nõus oma aega ohverdama ülikooli õpitingimuste parandamiseks?

Kõigest, millest plaanitud, me ajapuudusel rääkida ei jõudnud. Sai selgeks, et selline kokkusaamine on vajalik tasub korraldada ka edaspidi. Tõdesime koos, et on vajalik üksteisega rohkem suhelda, üksteist toetada ja kõrvalseisjana ettepanekuid teha. Loodetavsti sai osalejatele selgemakas mõnede probleemide olemasolu, tõsidus ja ehk ka lahendusviisid.

Pildid aadressil: http://picasaweb.google.com/keskkonnayliopilasteselts/MisToimubEPA2007Osalejad:

Hetkel osalejaid pole