Talveakadeemia 2005

Kuupäev: 25.02.2005

Info:

Talveakadeemia on kolmepäevane tudengite konverents, mis püüab lahata inimese ja looduse vahelisi suhteid erinevate valdkondade kaudu. Üritus on toimunud juba alates 2001. aastast. Initsiatiiv tuli KÜS-i ühe esimese liikme Piia Tamme poolt ning konverentsi korraldatakse koos TTÜ Säästva Arengu Klubi, TTÜ Mäeringi ja Eesti Üliõpilaste Keskkonnaühenduse SOREX-iga. Eelmisel aastal moodustasid organisatsioonid ühiselt MTÜ Talveakadeemia.

Taveakadeemia 2005 kandis pealkirja „Jätkusuutlik Eesti – kohalik vastus globaalsele suutmatusele“ ning toimus Värska sanatooriumis. Konverentsi esimene päev kuulus traditsiooniliselt üliõpliaste teadustööde ettekannetele ning hindava komisjoni kokkuvõttele. Teisel päeval toimusid paralleelselt grupitööd ja ekskursioon ning õhtul tuline diskussioon teemal „Eesti arengustateegiad: milline on meie ellujäämisvõimalus?“. Mõlema päeva viimased tunnid täitis kultuuriprogramm. Kui esimesel õhtul tantsiti setu tantse ja lauldi setu laule, siis teisel õhtul toimusid paralleelselt kaasaegsema muusikaga pidu ning alternatiivsete ideede sessioon – nii et kõigile midagi. Kolmas päev oli traditsiooniliselt kokkuvõtete jaoks.

Kuigi esimene konverentsi päev oli oma olemuselt suhteliselt akadeemiline, ei olnud seal võimalik mingil juhul tukkuma jääda, sest lisaks põnevatele ettekannetele toimusid väikesed grupitööd või arutelud, mis andis võimaluse osalejatel omavahel tutvuda. Teise päeva grupitööde õhkkond oli veelgi vabam ning lõi eelused heade ideede tekkimiseks ja koostöö tegemiseks. Õhtune plenaardiskussioon sisaldas endas nii tõsist vaidlust kui ka meelelahutuslikku külge. Kolmandal päeval toimus rühmatööde tulemuste esitlus – seekord pressikonverentsi vormis. Ning nagu alati oli lõpetamise üheks osaks lõbus pildishow toimunud konverentsist.

Talveakadeemiat külastavad alati ka tuntud ja austatud Eesti „tegijad“. 2005. aastal olid teiste hulgas kohal näiteks Valdur Lahtvee, Mikk Sarv ja Juku-Kalle Raid.

Igal KÜS-i liikmel on võimalus Talveakadeemia korraldamises kaasa lüüa. See annab kõvasti kogemusi, suurema koostööoskuse ning toredaid uusi sõpru ja tuttavaid.

Lisainfo: www.talveakadeemia.ee

(Talveakadeemia 2005 sisutiimi liige Marit)

Osalejad:

Hetkel osalejaid pole