Avatud Ruum: PKI kui hea õppe- ja töökeskkond

Kuupäev: 5.02.2007

Info:

Sel ilusal ja võib öelda ka ajaloolisel päeval tulid keskpõrandale kokku PKI tudengid, õppejõud, teadurid ja juhtkonna esindajad, et koos mõelda, kuidas meie instituudi töökorraldust paremaks muuta. 5 tundi möödus märkamatult ning lõpuringis tõdeti, et selliseid kokkusaamisi on vaja, et olulised probleemid välja tuleksid ning et neile siis lahenduse leida saaks.

Kõik üritusel genereeritud ja kirja pandud mõtted nähtaval Dokumentide all, siin aga mõned peamised/rohkem hinnatud ideed:

- Tudengid on huvitatud tööst ülikooli juures, praktikast erinevate projektide juures, ülikoolil on aga puudulik personalipoliitika järelkasvu saamiseks.

- Tudengitele tuleks rohkem teada anda instituudis toimuvast teadustööst, nt teadusteemade ja nende täitjate tutvustamine teadustöö metodoloogias, võib-olla isegi juba bakalaureuse astmes.

- Praktilise õppe osakaal ei tohi väheneda, pigem võiks suureneda. Erialapraktika väljaspool kooli peaks olema juba bakalaureuse astmes.

- Ühiseid sotsiaalseid üritusi, pidusid võiks olla. Vana EPA klubi fenomeni võiks proovida taastada – 3 PKI rahastatud pidu aastas, sh ruumid. Lisaks PKI suvepäevad ja mälumäng kõigile PKI tudengitele (erinevad erialad, võitjatele auhinnareis).

- Vaja oleks korralikke ainepasse, mis oleks saadaval nii raamatukogus kui õppekorraldus-spetsialistil, tunniplaanis kirjas õppejõu nimi ja kontakt.

- Õppetoetus ka magistri esimese aasta esimesel semestril

- PKI kodulehel peaks rohkem infot olema: õppejõudude kontaktandmed, tunniplaanid, eraldi lehed iga eriala jaoks

- Tudengitele on vaja eeskuju, kes annaks motivatsiooni – missiooniga inimesi, igal erialal tunnustatud (vabariigi esimese kolme hulgas) nn „vaimne liider”. Ning „liidritele” tuleb anda selleks rolliks aega, et saaks tekkida otsesem kontakt tudengitega.

- Erialade reklaamimisel on aluseks ka selged erialade väljakirjutused kodulehel ning üleüldine instituudi tegevus (tudengil peab olema eneseteostusvõimalus ning see peab nähtav olema)

- „Aukude” jaoks tunniplaanis võiks olla vabad ruumid, kus saaks nt oma lõputöö või mõne grupitööga tegeleda.


Kui tekib tahtmine mingi teemaga konkreetsemalt tegelema hakata, siis võib kontakteeruda meie instituudi direktori Illar Lemettiga (illar.lemetti@emu.ee).

Üritusel osalenute nimekiri:
1. Kadri Kalle, MH mag I
2. Toomas Kõiv, Limnoloogiakeskus, teadur
3. Viktor Zirk, Üliõpilane
4. Ingmar Ott, Rakendushüdrobiol., prof.
5. Agne Aruväli, RHB II
6. Elis Taur, rakendushüdrobioloog
7. Kairi Maileht, RB mag
8. Sirli Pehme, MH mag I
9. Marika Lillemets, MH mag I
10. Monika Suškevičs, MH mag I
11. Tõnu Mõistus, AK juhataja
12. Henn Runnel, AR 3
13. Britta Pärk, MH mag I
14. Elen Peetsmann, MH mag I
15. Toomas Muru, AR osakond, lektor
16. Are Kikas, Polli aiandusuuringute keskuse juhataja
17. Katrit Karus, RHB III
18. Maarika Alaru, Teadur
19. Tuuli Luiga, AI mag I
20. Maiki Marjak, AI mag I
21. Anne Luik, Taimekasvatuse osakond
22. Kalev Sepp, Maastikuhooldus, õppejõud
23. Evelin Aavik, MH II
24. Lea Tuvikene, Limnoloogiakeskuse teadur
25. Illar Lemetti, PKI direktor
26. Karin Kauer, PKI põllumajandus dok II
27. Tiina Köster, PKI teadur
28. Piia Ots, AR III
29. Margit Volkmann, PS mag I
30. Ingrid Kodis, TV mag I
31. Are Selge, PKI õppedirektor
32. Tiiu Kull, teadur
33. Peeter Vassiljev, AR õppejõud

Pildid toimunust meie uues galeriis, aadressil http://picasaweb.google.com/keskkonnayliopilasteselts (link olemas ka nn vanas galeriis).

Osalejad:

Hetkel osalejaid pole