Projektikoolitus

Kuupäev: 30.01.2010

Info:

30.-31.jaanuar kogunesid kooli juurde teadmistehimulised KÜS'lased, et õppida uut ja vana projektide tegemisest. Koolitajaks oli juba vana KÜSi koolitaja Kadri Kalle.

Laupäev möödus peamiselt projektiteooriat tundma õppides (või mõnede puhul üle korrates). Rääkisime ja harjutasime läbi projekti erinevad faasid: probleemide analüüsi, eesmärkide seadmise, meeskonnatöö, turundamise ja sponsorluse. Mõned julged said ka rollimängu proovida.
Pühapäeval läks asi päris praktiliseks: võeti ette 2 tulevast KÜSi projekti ning tehti kõik eelnevalt õpitud etapid läbi. Nii valmisidki plaanid "Tegijalt Tudengile" infopäevaks ja KÜSi kevadekskursiooniks. Mis sealt edasi sai, on juba koolitatavate teha.

Osalejad:

Hetkel osalejaid pole