Kevadkool 2009 - MaaTehnika

Kuupäev: 8.05.2009

Info:

TTÜ + EMÜ üliõpilased = Maatehnika

Märtsikuu algul tulid TTÜ Mäeinstituudi tudengid Tartusse KÜSile ja EMÜSile külla. Esimene kohtumine oli veidike kohmetu, nagu ikka, tutvustati organisatsioone ja üliõpilasi, nende eesmärke ja huvisid. Kohtumise põhiteemaks oli edasised koostöö võimalused. Sellesarnaseid kohtumisi TTÜ ja EMÜ tudengite vahel on toimunud juba kolm.

Nende kolme kohtumise tulemusena toimus 8-10. mai Põltsamaal Kevadkool 2009. Kevadkool algas reedel mäekonverentsiga. Laupäeva hommikul alustati lühiettekannetega, kus tutvustati geoloogia ja kaevandamise eesmärke ning põhimõtteid (Veiko Karu TTÜ), räägiti sellest, kuidas maaülikooli tudengid sügissemestril Aidu karjääri rekultiveerimisplaane tegid (Helen Jors EMÜ) ning filosofeeriti kaevandamise ja maastikukorralduse omavahelistest seostest (Kauri Kivipõld EMÜ). Pärastlõunal jaguneti gruppidesse ning toimusid välitööd Otissaare karjääris. Välitööde eesmärgiks oli mõlemal grupil koostada korrastamisprojekt karjääri kasutussevõtuks peale sulgemist. Õhtul käidi saunas ning lahendati gruppidele antud loovusülesandeid. Pühapäeval kandsid mõlemad grupid oma tööd ette. Ettekandmise tegi põnevaks see, et kuulajad võtsid endale rollid - vallaametniku, kohaliku elaniku, ärimehe rolli. See muutis kuiva ettekandmise hoobilt põnevaks rollimänguks.

Mängulisus, spontaansus, loovus ja koostöö ongi Kevadkooli ning ka Maatehnika märksõnadeks. Väga erinevate teadmiste ning põhimõtetega noored kuulavad ja õpivad üksteiselt. Tegu on algatusega, kus kaevandajad, kujundajad ja rohelised üksteist mõistma panevad. Ja seda üllast eesmärki segatakse suure koguse huumoriga.

Helen Jors
Kevadkool 2009 - MaaTehnika

KÜS koos TTÜ Mäeringi, TTÜ Mäenduse ja geoloogia teadusklubi, TTÜ Tartu Kolledži Üliõpilasnõukogu, TTÜ Energeetikateaduskonna Üliõpilasnõukogu, Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts ja Eesti Metsaüliõpilaste Seltsiga teevad koostööd nimega "MaaTehnika".

Esimene suurem ühine üritus on kevadkoool:

Teemaatika: Maapõue kasutamine muudab maad, kuid majandus vajab maavarasid. Kevadkooli temaatika on maapõu. Käsitletakse järgmisi teemasid: maapõue uuringud; maapõue kasutamine (kaevandamine); maapõue korrastamine ja kujundamine ning korrastatud karjääri ökoloogia.
Koht: Põltsamaa, "Heleni Maja" külalistemaja Põltsamaa, Pajusi mnt 12
Tegevus: mäekonverents, ekskursioonid, seltskonnaõhtu, akadeemilised loengud, lühiettekanded, välitöö, grupitöö, tulemuste presenteerimine
Tulemus: enesetäiendamine, tutvuste loomine, erialaste oskuste lihvimine, hea meeleolu
Aeg: 8-10 mai 2009

Registreerumine ja osalustasu
saada e-post: veiko.karu@ttu.ee koos nime, organisatsiooni ja enda kontaktandmetega.
Osalustasu suurus 200 EEK, maksa 10022400971008 SEB Veiko Karu (märkuseks oma nimi ja kevadkool 2009)
Osalustasu sees: majutus, toitlustus, välitöö seadmed
Transport: iga organisatsioon korraldab oma liikmete transpordi ise

Igast korraldavast organisatsioonist saab osaleda kuni 4 üliõpilast.

Tekkis küsimusi: saada e-post veiko.karu@ttu.ee


Koostöö eesmärk on soodustada erinevates ülikoolides erineva nurga alt loodus- ja maateadusi õppivate tudengite suhtlust, koostööd, teadmiste vahetamist ja uute koostöö projektide ja ühiste ürituste loomist - ikka selleks et teadmised õpitavast valdkonnast oleksid paremad ja tulevane erialane töö ja õppimine edukam. Innovatsioonist rääkimata.


MaaTehnika blogi - maatehnika.blogspot.com

Osalejad:

Hetkel osalejaid pole