KÜS- i sünnipäev

Kuupäev: 19.03.2009

Info:

Õige päev 19. siis külastame õhtul kollektiivselt Zavodi

Osalejad:

Kauri Kivipõld