KÜS käis Tallinnas

Kuupäev: 21.10.2008

Info:


Kolmapäeval 21.oktoobril toimus Keskkonnakaitse Üliõpilaste Seltsi (KÜS) järjekorralt juba kolmas keskkonnaalane ekskursioon Tallinnasse. Sel korral oli plaani võetud kolm suurt ettevõtet- AS Tallinna prügila, AS Ragn-Sells ja AS Tallinna Vesi.
AS Tallinna prügila on Eesti suurim prügila, mis võtab vastu rohkem kui ühe kolmandiku Eesti kodumajapidamistes tekkinud jäätmetest. Ekskursioonil viibinutel avanes harukordne võimalus näha uue, kõigile Euroopa Liidu keskkonnanõuetele vastava, ladestusplatsi valmimist. Samuti tutvustati uudset kompostimistehnoloogiat ning selgitati, millised takistused on kasutatud autorehvide taaskasutamisel.
Teiseks peatuspunktiks oli samuti jäätmekäitlusega seotud ettevõtte AS Ragn-Sells, kus tutvuti pakendite sorteerimist. Kohapeal nägime kuidas mitmete nobedate näppude abil käis papi, paberi ja kile sorteerimine. Üllatuseks selgus, et enamust sorteeritud materjalist lähevad Eesti asemel ümbertöötlemiseks hoopiski välismaale.
Üheks huvitavamaks külaskäiguks oli kindlasti ka AS Tallinna Vesi, kus tutvusime lisaks ettevõtte ja Tallinna linna veega varustamise ajaloole ka labori ning uskumatult suurte veepuhastuse seadmetega. Samuti avati tagamaid kuidas tegelikult AS Tallinna Vees veepuhastusprotsess käib ning mis põhjustel on näiteks Tartu ja Tallinna kraaniveed niivõrd erineva maitse ning lõhnaga. Ülevaade anti ka erinevatest ettevaatlusabinõudest, mille abil Ülemiste järv ei tõuseks kunagi üle kallaste. Mida täpsemalt, võite uurida juba nende käest, kes ekskursioonil käisid.

Britta Pärk, KÜS

Osalejad:

Hetkel osalejaid pole