Avatud Ruum „Mida õuesõpe meile tähendab?” 21.04.06

21.aprillil 2006 korraldas EMÜ KÜS Eesti Maaülikoolis avatud ruumina mõttetalgud õuesõppe teemal. Kuidas õuesõpe võiks sobida ülikooli, selle üle arutlesid kokku 22 kohalolnud inimest.

Teema: Õuesõppe maailmakonverents juuli 2007 Rootsis 18
Algataja: Mikk Sarv
Osalejad: Kristel Vilbaste, Kadri Kalle, Rein Einasto, Anni Laanemets, Ann Aotäht Sarv, Helen Jors, Luule Lõhmus, Kairi Leibur, Viljo Vabrit, Edgar Kaare

1. Uuringud: Kadri Kalle, Inna Järvatps
2. Doktoriõppe koostöös Linköpingi Ülikooliga
3. Koostöö Ultuna Ülikooliga
4. Kõrgkooli õuesõpe on uurimata ala
5. Saab teha kiiret karjääri!
- Avaldada artikleid
- Minna magistri- ja doktoriõppesse
6. Mõelda oma tee peale
– õuesõppe kohad
7. Eeltöö. Kus me tahame juulis 2007 olla?
-> Lähme rohelusse arutama
8. Õuesõppijate Selts
9. Ülikoolide vaheline ümarlaud 9
Esialgu tudengitele – kaasates õppejõude – 2006 suvel
10. Õuesõppe Talveakadeemial 2007 ja Suveakadeemial 2006
11. Levitada magistri- ja doktoriõppe võimalusi välisülikoolides
12. mõelda iga päev ja nädalal mida veel saab õues õppida
13. EMÜS mõtleb välisruumi kujundamisele õuesõppe tarvis/kuidas ellu viia ideid? 3
14. õppejõud peab õuesõppe puhul vaeva nägema -> peab hoolima -> näitab tudengile aine olulisust 2
15. kuidas õppejõude motiveerida?
16. atesteerimisel õppejõule õõ kasutamise eest lisapunkte.
17. haridustehnoloogia hõlmab ka õuesõpet.

Teema: Õuesõppe definitsioon Maaülikoolile 44
Algataja: Kadri Kalle
Osalejad: Marit Võsaste, Edgar Kaare, Rein Einasto, Luule Lõhmus, Kairi Leibur, Evelin Aavik, Varje Vendla

1. Mis vahe on ülikooli ja gümnaasiumi õppimisel?
2. Õuesõppe päev (nagu e-õppe päev) 1
3. Näidata olemasolevat, välipraktikate teadvustamine õues õppimisena.
4. Maastikukaitsjad peaks olema ainult väljas!
5. Inimökoloogia vajalikkus?!
6. MAAülikool (kõigil aladel seos Maaga) 7
7. Keskkonnakaitsjad käivad teatud ajal teatud arvul kaitsealadel
8. Seos Maaga

Mis on mõlema poole osad?

Õues olemine (üldained)
- värske õhk 3
- väljas viibimine, pealiskaudsem suhe
- vaja vaid vahendeid
- rektor/prorektor

Õuesõpe
- eriala nurga alt, õppekavaga sidumine
- sügavam suhe loodusega
- õppejõud peab sisu rohkem ette valmistama
- õppedirektorid

• Tudengite esindajad õppejõul ettevalmistamisel abiks! (esindus)
• Väiksemad rühmad (et väljas õppida), maalähedus, parem õppekvaliteet, et 6
- inimese lähedus
- inimesed poleks anonüümsed
• Maaülikool: looduse- ja inimeselähedane ülikool 2
• Kõik osapooled peavad kaasa minema! Administratiiv, õppejõud, tudeng 2
• Õppedirektorid!
• Pöördumine
• Maastikuanalüüs → eriala analüüs instituudi poolt
• Õppehoone ümbruse analüüs üldõppeks (maastikuarhitektid)
• Definitsioon: üldõuesõpe ja erialaõuesõpe.
• Õues õppimise komisjon (igast instituudist vähemalt 1 tudeng + 1 õppejõud) 3
→ Kuidas kokku saada? Korraldame peo!
• Kursavanemad ← kontaktid (kooli astudes anna kontaktid, infosüsteem)
• Promo aastapäevale
• Kooli reklaam (ainuke maailmas=
• Nimed kirja: Evelin, esindus? EMEÜS? Hüved välja tuua
• Muutused algavad meist → surve oma õppejõududele! 4
• Koostööleping välisülikoolidega!
Ehitame välisaudika!
• Ootame ära esinduse valimised!
• Plakatite juurde infokiri
+ viide foorumile 1
+ tühi kaust koos pastakaga! → kutsume korraldama! 3
• Terav infokiri (kiiresti arusaadav) → tänase päeva lõpuks
• Kutsuda kokku esinduse kandidaadid → debatt?! Arvamus.
• Räägime esindusega
• Kirjutame rektorile TÄNA, 1
- et koristame koos (ametlik kutse); 2
• debatt, et saaks kandidaatidele küsimusi esitada

Teema: Roheline vaimsus 10
Algataja: Rein Einasto
Osalejad: Elen Peetsmann, Mikk Sarv, Marika Lillemets, Marit Võsaste, Evelin Aavik, Kadri Kalle

1. RV on meile omane
2. Roheline draakon/kummitus?
3. Kummituse vastu aitab õueminek
4. Hiied kaitse alla!
5. Hiite kaitse kasutuse kaudu!
6. RV peab vabastama stressist!
7. Vaimne keskkond! 1
8. Lõputu tarbimine :( 2
Võidab see, kellel on surres rohkem asju
9. Vaimse perifeeria puudumine
10. Eripärade rõhutamine – juured Eestis 4
11. lugegem -> Nanseni kõne „Seiklusvaim” (1926) tulevikku suunatud vaimsus raamatu „Suuskadel läbi Gröönimaa” sissejuhatus
12. Emalikkuse tervendav konservatiivsus kui
hoidlikkus,
hoolivus, 1
vastutusvõime
13. Meheks saab ainult läbi isaduse – läbi kooselu oma lastega (F.Jüssi)
14. Lapsel on vaja isa! 1
15. Oma keskkonnast välja – argipäevast välja.

Teema: Elukestev õuesõpe 27
Algataja: Indrek Leht
Osalejad: Elen Peetsmann, Marika Lillemets, Rein Einasto, Tõnu Mõistus, Mikk Sarv, Kristel Vilbaste

• Lasteaed on õõ vundament: kuidas lapsed saaksid rohkem õues olla ja mängides õppida?
• Looduslikud lauamängud õues
• Lapsevanemad, vanavanemad lasteaeda mängima → vaimsuse kujundamine looduslähedaseks, isade kaasamine
• 3 põlve põhine õuesõpe (vanaisalt lapselapsele jne) 6
• 4 kooliastme põhine õuesõpe: ülikool, gümnaasium, kool, lasteaed 2
• Talumudel (maakodu) kui ökosüsteem – kodu mõiste sidumine looduslähedusega
• Väärtushinnangute (internet, TV) paikapanemine šokiteraapia abil (a la krõpsud tekitavad vähki) 4
• „Vastulöök Bill Gates’ile”
• Ökokülad ja nutikad mänguplatsid mängides õppimiseks
• Pikaajaline kasumiplaan kinnisvaraarendajale läbi säästva arengu
• Õõ müüdi („nad ei õpi ju midagi”) ümberlükkamine 5
• Õõ kui haridussüsteemi parandamine (aadri laskmine) 5
• Püstkojas õõ ruumi jaoks 2
• Ülikool kui õõ keskkonna genereerija ja arendaja 2

/LOGO/(nähtav galeriis) 2

Teema: Õuesõpe EMÜ õppehoonete lähiümbruses 17
Algatajad: Edgar Kaare, Joel Villem, Egle Jürgens, Kerda Kübarsepp
Osalejad: Mikk Sarv, Viljo Vabrit, Evelin Aavik

• Olemus → suunad →
- Erialade spetsiifilised õuesõppe võimalused
- Üldainete, loengute, seminaride jne õues läbiviimise võimalused 2
• Kooli, „võimuorganite” tugi & heakskiit
• Teostus:
- Ideekavandid, ideekonkursid (auhinnad)
- Maastikuanalüüs 1
- Probleemid: tehnilised, rahalised
•Talgud

NB! Selle teema põhiline käsitlus plakatitel!

Teema: Õuesõppe veebifoorum 5
Algataja: Mikk Sarv
Osalejad: Indrek Leht, Kristel Vilbaste, Kadri Kalle

1. Õõ kodulehekülg 5
2. Telesaatest ülejääv materjal
3. Artiklid, pildid, esitlused
4. Vähemalt 3 inimest, kes käigus hoiavad: ?Kadri Kalle?
5. Õuesõpet tutvustav arvutimäng, mis nõuab õueminekut

Teema: Üliõpilaste ootused ja lootused õuesõppeks 9
Algataja: Kalev Sepp
Osalejad: Marika Lillemets, Mikk Sarv, Kadri Kalle

1. Praktiline kogemus, käega katsumine
2. Hoolimine (õppejõupoolne – on vaeva näinud)

Teema: Õppejõu perspektiiv 34
Algajata: Viljo Vabrit
Osalejad: Elen Peetsmann, Kadri Kalle, Marika Lillemets, Evelin Aavik, Edgar Kaare, Kerda Kübarsepp, Joel Villem, Egle Jürgens, Kerli Irbo, Rein Einsto, Tõnu Mõistus

Õppejõu kartused:
• Õpilased ei õpi
• Rohkem tööd
• Ei tea, millega tegu
• Segavad faktorid õues
• Tehnilised probleemid
• Motivatsioonipuudus

Kuidas kartusi kaotada:
• Õpikeskkonna loomine talgute käigus – teaduskonniti eraldi 2
• Teavituskampaania 3
• Administratsioon + tudengid + õppejõud
• Õ-ülikool 21
• Õppeprorektorid
• Küsitlus õppejõududele 5
• Täiendkoolitused 3