Juhatuse tegevusaruanne 2008/2009


Eesti Maaülikooli
Keskkonnakaitse Üliõpilaste Seltsi juhatuse tegevusaruanne aastal 2008/2009


Evelin Aavik, juhataja .......................................................
Tõnu Laasi, abijuhataja .......................................................
Madis Liiber, sekretär .......................................................
Raul Rajang, arendustöögrupi juht .......................................................
Varje Vendla, kultuuritöögrupi juht .......................................................Tartus, 7. oktoobril 2009. aastal

Juhatuse tegevusaruanne aastal 2008/2009Juhatuse tegevusest

Seltsi juhatus on koos käinud regulaarselt, peamiseks põhjuseks liikmeks astumise avaldused ja üritusete planeerimine. Oleme pidanud oluliseks, et juhatus oleks seltsi liikmetele „nähtav ja käega katsutav“, seepärast oleme enamasti teatanud juhatuse koosolekute toimumistest ka üldlisti. Samuti algatasime ürituse „Juhatus tuleb külla, “ mille eesmärk on koos süüa teha, arutada seltsi tegevusi ning üksteist paremini tunda õppida. Juhatuse koosolekute protokollid on saadetud listi. Juhatuse parema omavahelise suhtluse jaoks tegime juhatuse listi – milleskys@emu.eeArengukava eesmärkide täitmisest

- Peamiseks juhatuse eesmärgiks oli aktiivse liikmeskonna suurendamine ja seltsielu arendamine. Selle eesmärgi täitmisks oleme pööranud varasemast rohkem rõhku seltsi siseelule ja kooskäimistele. Algatasime võrkpalli trenni, ühised kokkaimsõhtud, teatris käigud, toimus KÜS-i liikmete jõuluõhtu, osalesime Järvselja suvemängudel jms. Aktiivsuse ja suhtluse parandamiseks tegime kodulehel üritusute juurde võimaluse ennast üritusele registreerida.
- Liikmete liikmekohustetunde arendamiseks oleme palunud liikmeksastumise ankeeti uuesti täita neil, kes pole kõigile küsimustele vastanud. Meil on õnnestunud suurendada aktiivsete liikmete ringi (enam ei moodusta üritustel enamust mõni kursus või sõpruskond vaid erineva taustaga liikmed, keda ühendabki vaid KÜS). Kuid, selleks, et saabuks päev, mil liikmete nimekirjas ei oleks kellegi jaoks ühtegi võõrast nime, tuleb ka järgnevatel juhatustel edasi pingutada.
- Liikmeskonna laiendamiseks oleme püüdnud saada juurde ka teiste erialade inimesi peale maastikukaitse ja –hoolduse (aasta alguses ka loodusvarade, loodusturistide ja hüdrobioloogide infotundides käimine) ja nendelt erialadelt on uusi liikmeid ka tulnud. Lisaks on sel aastal seltisga liitnud ka mõned ehituse, tehnika, majanduse ja kinnisvara eriala tudengid.
- Arengukavva sai kirjutatud ka vilistlastega suhtlemine. KÜS-i sünnipäevale saatsime eraldi kutsed ka KÜS-i algataja liikmete, kellest paljud siiski kohale ei tulnud. Samas on paljud praegused aktiivsed liikmed tegelikult vilistlase seisuses (ja vastupidi, mõned mitte aktiivsed liikmed täisliikmed). Kontakt suure osa vilistlasega on olemas, kuid eesmärgita ja kaootiline. Edaspidi tuleb mõelda kas, miks ja kuidas vilistlaskogu teemat arendada.
- Eesmärgiks sai ka liikmete keskkonnateadlikuse tõstmine, mis ei ole vist olnud ühegi ürituse otsene eesmärk aga samas kõigi tegevuste laiem eesmärk. Oma keskknnateadlikuse tõusu võib iga liige ise hinnata.


Tegevuskava täitmisest


- KÜS-i traditsioonilised üritused, mis olid tegevuskavas, said ka läbiviidud: rebaste õhtu, infokoosolekud ja filmiõhtud, Karula talgud, külmamatk, jõulude tähistamine koos teiste EMÜ seltsidega, projektikoolitus, Tegijalt Tudengile, KÜS-i sünnipäeva tähistamine, Talveakadeemia korraldusprotsessis osalemine, kevadine üldkoosolek, Suveakadeemia ja suvepäevad.


- Lisaks uued tegevused:

- võtsime osa Talveakadeemia organisatsioonide kohtumisest;
- arendasime koostööd TTÜ Mäeringiga, lapsukese nimeks MaaTehnika (maatehnika.blogspot.com). Mais toimus MaaTehnika üritusena kaevandamise ja kaevandusalade rekultiveerimise teemaline kevadkool;
- osalemine EMÜ rohelise ülikooli töös – kevadel avasime ja hoidsime 2 nädalat töös kasutatud jalgrataste laenutust
- osalesime projekti Eesti Rattarikkas! poolt korraldatud Rattarikkaima kõrgkooli konkursil, kus saavutasime II koha
- kevadel ja sügisel prantsuse vahetusprojekti toimumisele kaasaaitamine
- koos teiste EMÜ seltsidega korraldasime peo „Sots-pop“
- võõrustasime oma ruumides PKI õppekavade akrediteerimise komisjoni
- korraldasime Tartu Keskonnahariduse Keskuses Loodusõhtu: Looduskaitse suunad maailmas teha?
- alustasime üritusesarjaga „Juhatus tuleb külla“. Kokkasime koos Eleni, Arvo-Airi, Kadri ja Silja juures.
- alustasime võrkpallitreeningutega, mis edukalt jätkuvad ka alanud õppeaastal
- ühised teatrikülastused NO99-s. Vaatamas käisime „Rambot“ ja „GEP-i“.

Muud toimingud:


- KÜS- i kodulehel on olemas toimunud ürituste kokkuvõtted ja veebipangas pildid. Oleme regulaarselt kirjutanud KÜS-i üritustest EMÜ ajalehes (jalgrattalaenutuse uudis jõudis ka väljapoole)
- Oleme korras hoidnud raamatupidamist ja liikmete nimekirja. Mai kuus viisime läbi üldkoosoleku, kus kinnitati poolaasta majandusaasta aruanne. Raamatupidamise eest vastutab Madis Liiber.
- Oleme regulaarselt koristanud oma ruumi ja ühisruume seltsis.
- Tellisime liikmetele KÜSi-logo pluuse ja pusasid
- KÜS-i veebi paremaks korralduseks tegime blogi: milleskys.blogspot.com
- Talveakadeemia esitamine EMÜ Teaduse populariseerimise 2009. aasta konkursile


KÜS koos teiste metsamaja ruumide seltsidega pälvis seltsi ruumide korda tegemise eest rektorilt „EMÜ Aasta Teo auhinna“.
Juhatuse koosolekute protokollid


EMÜ KÜS juhatuse koosoleku protokoll nr. 1 (23.oktoober 2008)

Kohal: Elen Peetsmann, Varje Vendla, Karl Mägi, Britta Pärk, Madis Liiber, Raul Rajang, Marika Lillemets, Karin Ojamäe, Tõnu Laasi, Silja Kana, Evelin Aavik

1.Knowledge transfer
Võimalikud väljapakutud nädalavahetused ei sobi paljudele, seetõttu arutatakse võimalust korraldada üritus nädala sees. Otsus: Knowledge transfer toimub 30. okt. kell 18.00.

2. Uute liikmete vastuvõtmine
Annika Altmäe – õpib loodusturismi 2 kursusel
Reigo Ritsoo – veemajandus,1 kursus
Mattias Külv – veemajanduse,1 kursus
Otsus: kõik liikmekandidaadid võetakse ühehäälselt Vastusena

3. Allkirjaõiguse kinnitamine
Evelin paneb linnasekretäri juures aja kinni ja teavitab sellest juhatust. Eleni ja Karini käest saab vajalikud paberid (nt üldkoosoleku protokoll)

4. Juhatuse liikmete kontaktandmed
Elen räägib vajadusest ära muuta kodulehel juhatuse kontaktandmed ja et kodulehe progemisega üldiselt tegeleb Kadri vend Andres. Lõpptulemusena jääb jutt, et Elen korraldab uutele juhatuse liikmetele administreerimise õigused kodukal.

5. Ettepanekud kodulehe uuendamiseks
Konkreetsetest ettepanekutest olid märkimist väärivad Madise ettepanek erinevate küsitluste korraldamise võimaldamisest ja Rauli ettepanek luua võimalus registreerida end osavõtma (või siis mitte) erinevatest üritustest.

6. Karula talgud
Evelin pakub välja, et talgud teha 6,7 detsember. Korraldavad Evelin ja Varje

7. Teadaanded
Osavõtt Elistvere loomapargi talgutest. Eriti sooja poolehoidu see üritus ei võida ja lõpptulemusena jäi lahtiseks, kes sinna üldse läheb.
Sotspopi pidu 12. nov. laululava all. Arutatakse, keda üritusele kaasata. Leitakse, et ETS-i kaasamine oleks seotud mõningaste riskidega, kuna antud seltsi liikmed ei armasta piisavalt korda. Varje uurib, et kes oleks nõus kaasa aitama korraldamises, kuid see küsimuskonkreetset vastust ei saa. Üldiselt leitakse, et selle peo eesmärk on sotsialiseeruda teiste seltsidega.
SAK-i sünnipäev. Otsustatakse, et Evelin saadab lihtsalt kaardi.
Koolitus 8-9 november Järvseljal. Kõlama jääb Eleni mõte, et inimesed peaksid ise välja mõtlema, millist koolitust nad soovivad ja et Metsaseltsist on tulemas vähemalt 20 inimest.
Elen teavitab, et PKI raamatukogu soovib meile teleka anda.

Koosoleku lõpp:19.05, juhatas:Evelin Aavik, protokollis:Madis Liiber

EMÜ KÜS juhatuse koosoleku protokoll nr. 2 (19. november 2008)


Kohal: Evelin Aavik, Tõnu Laasi, Madis Liiber, Varje Vendla, Raul Rajang, Marliis
Lumiste

1. Uute liikmete vastuvõtmine
Marliis Lumiste – õpib loodusturismi 2 kursusel
Peale lühikest vestlust liikmekandidaadiga otsustab juhatus Marliis Lumiste ühehäälselt vastu võtta.

2. Eelseisvad üritusted
Karula talgud 6-7 detsember.
Juhatus leiab, et tuleb välja selgitada seltsikaaslaste meelsus, kas eelistada suitsu- või tavalist sauna. Suitsusauna kasutamine maksab 700 krooni.

Jõulupidu 16.dets. kl 17.00

Evelin räägib, et kuna aasta alguses on tulemas mastaapne nääriüritus, siis seekord korraldame jõulupeo vaiksemalt omade keskel. Otsustatakse, et toitlustamise eest vastutab Raul.

3. Uue juhatuse allkirjaõigsuse kinnitamine
Otsustatakse, et Madis helistab notarile ja lepib aja kokku.

4. Juhatuse tiimisiseste reeglite paika panemine
Otsustatakse see arutelu edasi lükata.

5. Tegevuskava arutelu
Koduleht. Kuna juba eelmisel juhatuse koosolekul sai arutatud kodulehe funktsionaalsemaks muutmist, siis otsustati, et Raul tegeleb kodulehe arendamisega järgmistes valdkondades: registreerimine üritusteks; interaktiivne silmatorkav kalender.

Infokoosolek/filmiöö - Raul pakub välja idee, et võiks korraldada filmiöö, kus vaataks erinevaid filme loodusdokumentaalidest erootikani. Juhatus ja teised koosolekul viibijad võtavad idee soojalt vastu. Lisaks otsustatakse, et filmiöö ehk meeldiv tuleks ühendada kasulikuga ehk infokoosolekuga. Esialgse kava kohaselt saab mainitud üritus toimuma 08.dets. Täpsem info jõuab peale kontseptsiooni täpsemat paika panemist listi.

6. Kohapeal algatatud teemad/küsimused
Madis tutvustab põgusalt tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirja kuulumise plusse ja annab teemat käsitlevad materjalid juhatajale tutvumiseks.

Juhatas: Evelin Aavik
Protokollis: Madis Liiber
Koosoleku lõpp: 19.15
EMÜ KÜS juhatuse koosoleku protokoll nr. 3 (3. detsember 2008)

Kohal: Evelin, Tõnu, Raul, Varje, Madis

1.Karula talgud
Praeguse seisuga KÜS-ist tulemas 15 inimest + Aleksander Sorexist (matkajuht) ja tema tuttav Ringist.
Suitsusaun maksab 700.- osaliselt maksab selle KÜS
Kertu ja Liisi aitavad toiduga tegeleda

2.Infokoosolek
- Külmamatk (nt on mõte minna jääpeale kalale, Peipsi-Võrts, mujale?)
- Tutvustada juhatuse tegevuskava
- Ülevaade toimunud üritustest
- Liikmete galeriisse pildid uuendada, lisada
- Rääkida jõulu õhtust – vaja korraldajat (toimub siis 18.dets, igaüks toob oma taldriku, vaja leida sobilik film); rääkida ka jaanuari kuus toimivast mastaapsest nääripeost
- Kas meie seas leidub IT-mees?
- KÜS-i särk tellida uutele; mingid muud KÜS-i embleemiga riideesemed? Nt pusa?
- rääkida seltsi ruumidest (kus on võtmed jne) ja tutvustada kodukorra eeskirja
- Teha jõulukaarte (samal ajal filmi vaatamisega)– enne vaja uurida, mis materjalid on ruumis olemas ja mis vaja hankida. Kasutada taas ilusaid lumiseid fotosid?

3.KÜFF
Filmikava tuleb peatselt listi
ostame süüa-juua KÜS-i raha eest
NB! Oma alkoholi palume mitte tuua – „See ei ole restoran“
Palume mõistvat suhtumist :)

4.Ruumid Pärmivabrikus
Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts kutsus meid kaasa üürima ruume vanas Pärmivabrikus. Üür oleks umbes 1500+kommunaalmaksud „kui saame teha mingi oma diili nendega, et korradadame mingeid üritusi vms“, oleksime omamoodi osa Tartu Kultuuritehasest. Ruumid vajavad ka kõpistemist selgitamist vajaval määral. Kuid siiski on pakkumine ahvatlev (miks, vaata eelmist päevakorra punkti :)
Juhatus läheb vaatab ruumid üle (soovib keegi kaasa tulla?) ja ragistab ajusid, kust üüri jaoks raha saada.


5.Maaülikooli aastalõpu lehte tähtsamad sündmused
Sarnaselt eelmise aastaga tuleb maaülikooli ajalehe aastalõpu numbrisse seltside ja instituutide tähtsamate ürituste/saavutuste nimekiri.
Esialgsed mõtted: Talveakadeemia, Suveakadeemia, Brüsselis käik, IUCN-i kongressil käik, uute ruumide korda tegemine
Mõtteid? Aega on 10. detsembrini

6. Muu jutt:

- Võiks minna Aurasse ujuma, igal kuul erinev sportlik üritus (piljard, keegel, ujumine jne) NB! Varje tegeleb võrkpallitrenni jaoks saali otsimisega – loodame jaanuaris alustada
- Rohkem spontaaseid ja väiksema planeerimisega ettevõtmisi (üheks päevaks linnast välja rongiga matkama näituseks), talvenaudingud lume olemasolul
- Kevadel häälega reisimise üritus, esialgu Eesti siseselt :)
- KÜS-i koduka ülemise riba pildid võiks vahetuda – võiks pärineda nt kahest viimasest üritusest – Tõnu tegeleb

Juhatas ja protokollis Evelin

EMÜ KÜS juhatuse koosoleku protokoll nr. 4 (11. jaanuar 2009)

Kohal: Evelin, Tõnu, Varje, Raul
Päevakord: võrkpall, talvematk, nääripidu, listinimi, kutse Mäeringi talvematkale, liikmemaksu tasumisest, Tegijalt tudengile, rektoriga kohtumisest ja veel.
1.Võrkpalli trenn. Praegu on olemas 15 huvilist, eelistatakse esmaspäevast aega, 17.30-19.00, Tamme gümnaasiumis. Maksmisega nii, et maksame ette, nelja kuu eest.Kel veel huvi, andke endast kiirelt märku!
2. Tegijalt tudengile – korraldamine vajab alustamist. Tegialt tudengile on üritus, kus keskkonna, metsanduse ja planeerimise erialadel töötavad inimesed (tihtipeale EMÜ hiljuti lõpetanud) tulevad ja räägivad oma töökohast (mis nad seal teevad, mida oleks hea teada tööd otsides, millele ülikoolis õppides rõhku panna, et tööle minek kergemini sujuks jne). Tegijalt tudengile saab toimuma veeruari esimese pooles.
Mis toimus sel üritusel eelmine aasta, loe siit: http://www.kys.ee/yritused.php?id=90 Tahaksid aidata korraldada selle aastast Tegialt Tudengile? Abiks Järvselja projektikoolitusel koostatud (üpris detailne) kava kuida selle aasta TT välja võiks näha.

3. Nääripidu. 23. jaanuar (reede) toimub KÜS-i, EMEÜS-i ja EMÜS-i ühine suurejooneline nääripidu. Teemaks on seekord Muinaseesti. Lisainfo on tulekul.
KÜS-i ülesandeks on läbiviia tantsukava.Varje ja Kadri K on esitantsijad, huvilistel paluks nendega ühendust võtta!
4. TTÜ Mäering (korraldavad meiega koos Talveakadeemiat) kutsus meid oma TalveLaagrist osavõtma. Tegu on kolme päevase sõidu ja matkaga (eelmine aasta ööbisid nt telgis) Saare- ja Muhumaal, 30.jaanuar- 1. veebruar. Nende eelmise aasta talvelaagri kohta saab lugeda siit: http://maering.blogspot.com/2008/01/talvelaagri-mlestused.html Osalustasu on 250.-, kohtade arv piiratud. KÜS-ist võiks paar inimest minna, mäekad on vahva seltkond (kelle suhtumist maavaradesse võtab hästi kokku lause: Mis pole kaevandatud, see on kasvatatud!) Regamisega on kiire. Kes tahaks minna, palun andke teada Evelinile.
5. Meie enda Talvematk. Esialgu jäi sõelale Vitipalu (jääb Elva poole) Seal on Karijärv, ööbiksime mulpõrandaga palkehitises, kus on lõkkekoht. Plaan on olla isegi 2 ööd, matkame mööda jõge ja äkki on võimalik ka minna järvele kalale. Kuupäevad 6.-8. veebruar. Minek ühistranspordiga.
6. Kellel veel KÜS-i liikmemaks maksmata 2009 aasta eest, siis praegu on veel õige aeg see ära teha. 100.- ja Swedbank: 221016964207 (EMÜ Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts)
7. EMÜ üliõpilasesindusele andis eelmisel aastal ja annab ka seekord 100 000.- et seda jagada üliõpilasseltisdele. Kuna selle rahakasutamise osas on tekkinud küsimusi, on plaanis seda asja koos teiste seltsidega arutada ja minna rektoriga rääkima. Käsi esinduse-ülikooli võimukoridorides toimuva pulsile!
8. Tellida KÜS-i logogoga pusad? Palju oleks tahtjaid, kes tegeleks?
9. Juhatus teeb omavahelise suhtluse lihtsutamiseks (ja arutatu paremaks talletamiseks) endale listi, nimega milleskys@emu.ee.
Lisaks rääkisime, et tahame ettevõtta pikemaid ja lühemaid pöidlaküüdiga reise. Kevadel harjutaks käppa Eesti siseselt ja suvel läheks kaugemale. Eile õhtul jõudsime mõtetega Ukraina, Musta mere äärde. Mõelge ka teie :)

EMÜ KÜS juhatuse koosoleku protokoll nr. 5 (16. veebruar 2009)
Kohal: Arvo, Raul, Varje, Evelin, Helen, Tõnu, Elen, Kertu, Maris, Madis, Kadri J, Sirli

1. KÜS- i sünnipäev. Õige päev 19. siis külastame õhtul kollektiivselt Zavodi.
Suurem tähistamine 20. märts, (kutsume sõbrad teistest seltsidest ka) toimub linnast väljas, kohustuslikud elemendid on saun ja et saaks rongiga kohale. Korraldad: Helen, Varje, Raul ja Arvo
2. Vastlad. Metsamaehed korraldavad Kassinurmel vastlaid (täpsema info on listis liikunud). Minek on autodega, seega kes soovivad minna, andke teada. Õhtul võiks ka midagi (vabariigi auks) teha. Zavod?
3. Silja korraldab (meile ja EMEÜS-ile) aprill keskpaigas Eesti Looduseuurijate Seltsi poolt loodud loodusvaatluste andmebaasi tutvustava seminari, mille käigus ka sisestame andmebaasi andmeid.
4. Tegijalt Tudengile – toimub 17. märts (mitte 18.!)
meeneteks teeme esinejatele nõelviltimise kerapalle, nii et on oodata ühte nõelviltimise õhtut

5. Teater 1. aprillil kavas GEP (NO99) kiirustage, pileteid vähe!
6. filmiõhtu märtsi alguses, Raulil on filme, kui kellegil on midagi pakkuda, aga palun!
7. prantuse projekt (loe: noormehed) tuleb taas, lisainfo tulekul.
8. Samal ajal kui filmiõhtu, tuleb ka infokoosolek koos väikse kohapealse kokkamisõhtuga seltsis (pliit on ju olemas ikkagi)

Lisaks üritused kevadel: matk aprillis (alam-pedjale nt), talgud (metsaistutus nt – koos metsameestega siis). Pöidlaküüdi matk mai alguses, üritus/matk koos TA korraldavate organisatsioonidega ja muud

EMÜ KÜS juhatuse koosoleku protokoll nr. 6 (10. märts 2009)
Kohal: Madis, Raul, Tõnu, Varje, Evelin ja Helen Jm, protokollis Evelin
1.Sünnipäev Kutsume külla sõprusseltsid, vilistlased ja austet õppejõud, sööme torti ja tähistame, saunalaval ja tantsupõrandal.
Aeg: 20. märts algusega 20.00; koht: aadressil Vallikraari 2, kaheksandal korrusel (keskklinnas barclay pargi jures, esttraveliga samas hoones, samas kohas peeti ka KÜS-i 5. sünnipäev); Õhtujuhid: Madis ja Arvo; Teema: Kosmiliselt vulgaarne; Osavõtutasu: 50.- ; Täpsem info tuleb varsti listi!
2.Infokoosolek 25. märtsil seltsis – räägime toimunust ja arutame kevadisi plaane, vaatame filme ja teeme ka süüa (vahvleid)
3.Ruumide koristus – 13. märts õhtul, algusega 16.00
4. 23. märts on kohtumine akrediteeriskomisjoniga, 16.30-17.00, koos EMÜS-ega tutvustame ruume ja seltse
5. 14. aprill alates kell 15.00 toimub seltsis koos TTÜ Mäeringi (ja EMÜS-ega) arutelu võimalike koostöö projektide üle
6. EMÜ Avatud Uste Päev 18, märts 10.00-15.00, peamaja fuajees II korrusel, seltsid jagavad flaiereid jms
7. Eesti Loodusuurijate Selts korraldab meile ja EMEÜS-ele ühise seminari, kus tutvustatakse uut loodusvaatluste andmebaasi, korraldavad Silja ja Tõnu
8. uleb vaikselt hakata ka mõtlema kevadine hääletusrekte peale, mis saab toimuma enne kevadist üldkoosolekut (see toimub mai lõpus) ...
Järgnes põhjalik tutvumine korp! Rotalia keldriruumides paiknevate vabaaja sisutamise võimalustega :)EMÜ KÜS juhatuse koosoleku protokoll nr. 7 (27. aprill 2009)
Kohal: Evelin Aavik, Tõnu Laasi, Madis Liiber, Varje Vendla, Raul Rajang, Silja Kana, Kauri Kivipõld, Maili Lehtpuu, Heidi Öövel

1. Uute liikmete vastuvõtmine
Dmitri Anossov Ettevõtlus, ökonoomika
Merili Sulg MA2008
Liina Kraun loodusrur.08
Priit Puppart loodusrur.08
Pilleriin Pedras loodusrur.08

Kõik liikmeks astumise avaldused rahuldati ühehäälselt.

2. Planeeritavate ürituste arutelu
Metsaistutamise talgud
Mõte on korraldada üritus 16ndal mail. Maili räägib, et üritus läheb inimese kohta maksma 50 krooni, mille eest saab süüa. Raulile ja Madisele ei taha pähe mahtuda mõte, et talgute eest pead midagi peale maksma. Lõpuks otsustatakse, et Madis uurib alternatiivset võimalust. Maili ja Madis võtavad asjaajamise enda õlule.

Kevadmatk/hääletamismatk
Üldine meelsus on selline, et mai kuus seda üritust ei toimu, kuna kõigil on kiire. Tõnu käib välja idée, et kevadmatka asemel teha hääletamismatk juuni alguses (5-7 juuni). Juhatuse poolne asjaajaja on Tõnu, kes otsib endale kaaskorraldajad.

(Igasugune INITSIATIIV ON VÄGA OODATUD kallid seltsilised. Huvilised, võtke Tõnuga ühendust.)

3. Üldkoosolek
Toimub 26.mai. Evelin saadab tegevusaruande algversiooni lähiajal laiali, kuhu iga korraldaja peab oma täiendused tegema. Põhimõtteliset otsustatakse põhikirja muutmisega seonduvat arutada järgmisel juhatuse koosolekul.

4. Koduleht
Jälle. Tõnu räägib vajadusest teha koduleht totaalselt ümber ehk viia leht lihtsamale platvormile, mille muutmisega saaks sisuliselt iga üks hakkama. Kuna kevadel on kõigil suhteliselt kiire, siis leiti, et kodulehega on kõige mõistlikum tegeleda suvel.

5. Suveakadeemiast
Varje räägib, et korraldamine käib täie hooga, et parasjagu kirjutatase rahataotlust ja tegeletakse koha otsimisega. Kauri on kindel, et tuleb lahe üritus.

6. Rattaüritus – reedel, 1. mail, korradlame tudengipäevadel ühe väikse rattavõistluse. Algusega kell 2 raekojaplatsil – tulge ka!!!

7. Maatehnika kevadkool 2009 – (MaaTehnika on KÜS, EMÜSi ja TTÜ mäenduse ja geoloogia tudengite vaheline koostöö) Kevadkooli teemadeks on kaevadamine ja endiste kaevandusalade taaskasutusse võtmine. Ettekanded kraadiõppuritelt, õppejõududelt ja välitööd (ühel kavandusalal). KÜS-ist saab osaleda kuni 4 inimest. Toimub järgmisel nädalavahetusel, 9-10. mai.Huvilisi?

Koosoleku lõpp: 20.30
Juhatas: Evelin Aavik
Protokollis: Madis Liiber


EMÜ KÜS juhatuse koosoleku protokoll nr. 8 (3. september 2009)
Kohal: Evelin Aavik, Tõnu Laasi, Madis Liiber, Varje Vendla, Raul Rajang, Kadri Kalle, Elen Peetsmann, Karin Ojamäe, Helen Jors, Triin Nõu

1. Tutvumisõhtu rebastele
Üritus toimub 15. septembril. Evelin võtab enda peale KÜS-i tutvustava slaidišõu. Arutelu lõpuks jääb siiski lahtiseks, kas tutvumisõhtu toimub ainult seltsi ruumides, osaliselt linna peal või ainult linna peal.

2. ÜLDKOOSOLEK

Otsus: üldkoosolek toimub 07.10.2009 kl. 18.00 seltsi ruumides.

3. Uued liikmed

Rain Annast RHB 2009
Liisi Vassar Loodusturism II kursus

Kõik liikmeks astumise avaldused rahuldati ühehäälselt.

4. Võrkpalli trennid
Varje räägib, et trennid võiks toimuda, kui saame vähemalt 12 huvilist kokku. Trenni saaks teha 16-17 vahel EMÜ uues spordihoones ja et kool on nõus midagi kompenseerima.

4. Muud üritused
Talgud Hiiumaal – Varje pakub välja variandi talgutada 26-27 sept. Hiiumaal. Asjal oleks jumet, kui saaks min. 5 inimest kokku. Majutus on olemas, aga sauna pole. Täpsematest plaanidest annab Varje listi kaudu teada.

Sügismatk – toimub oktoobris. Peakorraldaja on Raul.

Koosoleku lõpp: 20.30
Juhatas: Evelin Aavik
Protokollis: Madis Liiber

EMÜ KÜS juhatuse koosoleku protokoll nr. 9 (22. september 2009)
Kohal: Evelin Aavik, Tõnu Laasi, Madis Liiber, Raul Rajang
1. Uute liikmete vastuvõtmine
Kylle Kiristaja MH 2009
Raimond Võimre veemajandus 2008
Triin Jaagus MH ???
Mariell Jüssi MH ???
Maarja Roosileht Vet.med.2
Marietta Pruuli loodusvarad 2009
Stella-Theresa Stoicescu loodusvarad 2009
Rauno Lõiv veemajandus 2009
Haldi Kranich Ökonoomika ja ettevõtlus, III

Otsus: vastuvõetud ühehäälselt

Algus 17:30
Koosoleku lõpp: 18.00
Juhatas: Evelin Aavik
Protokollis: Madis Liiber
EMÜ KÜS-i üldkoosoleku protokoll nr. 2009-01 (26. mai 2009)

TARTU Fr.R.Kreutswaldi 5 (KÜS-i ruumid) 26.05.2009
Algus 18:15
Juhatas: Evelin Aavik
Protokollis: Madis Liiber
Kohal olid: (nimekiri)

PÄEVAKORRAS:

- Kvoorumi kohaloleku kontroll
Kohal oli 20 tegevliiget, 5 esitasid oma volitused juhatusele, kokku oli hääleõiguslikke 25 tegevliiget, mis on üle poole KÜSi liikmetest, seega on kvoorum koos ja otsustusvõimeline.

- I Ülevaade toimunud üritustest
Evelin teeb kokkuvõtte üritustest, mis alates sügisest on juhatuse vedamisel ja kaasaaitamisel toimunud.

- II Suvepäevade arutelu
Ühehäälne otsus: suvepäevad toimuvad Silja juures 01-02 august. Korraldavad Silja, Raul, Varje ja Arvo

- III Majandusaasta aruande kinnitamine
Juhatus tutvustab 2008. aasta majandusaasta aruannet. Otsus: Ühehäälselt kinnitatakse.

IV Põhikirja muutmine

- Juhatus teeb ettepanuku muuta põhikirja $1 punkti 10. Kehtiv sõnastus on järgmine: Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Uus sõnastus: Seltsi majandusaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil. Otsus: vastuvõetud 17 poolthäälega, 5 erapooletut ja 3 vastuhäält.
- Juhatus teeb ettepanuku muuta põhikirja $4 punkti 5. Kehtiv sõnastus on järgmine: Korraline üldkoosolek toimub kaks (2) korda aastas: sügisel ja kevadel. Uus sõnastus: Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord aastas, sügisel. Otsus: vastuvõetud 21 poolthäälega, vastu oli 4 liiget.
- Juhatus teeb ettepanuku kustutada põhikirja $5 punkt 11. Otsus: ettepanek lükati tagasi – vastu 15 häält, 3 erapooletut ja 7 poolt.- V Kodukorra muutmine
- Juhatus teeb ettepanuku kustutada kodukorra $4 punkt 3; lisada $4. punktile 2 järgmised alapunktid vastava sõnastusega: 2.3. kinnitatakse majandusaasta aruanne; 2.4. kinnitatakse liikmemaksu suurus ja maksmise tähtajad jooksvaks majandusaastaks; 2.5. antakse ülevaade Seltsi tegevusest möödunud õppeaasta jooksul. Otsus: ühehäälselt vastuvõetud.
- Juhatus teeb ettepanuku muuta kodukorra $5 punkti 1. Kehtiv sõnastus on järgmine: Liikmemaks tuleb tasuda sügisese üldkoosoleku toimumise ajaks Seltsi kontole või sekretäri kätte. Uus sõnastus: Liikmemaks tuleb tasuda Seltsi kontole. Otsus: ühehäälselt vastuvõetud.

- VI Liikmemaksu kinnitamine
Juhatus teeb ettepaneku kehtestada liikmemaksuks 2009/2010 õppeaastaks 200 krooni, millest esimene pool tuleb tasuda sügiseseks üldkoosolekuks.
Otsus: ühehäälselt vastuvõetud


Lõpp: 20:05