Päästkem Eesti Metsad!

30.04.2008 03:59
KÜS ühines kodanikuliikumisega Päästkem Eesti Metsad.

Kodanikuliikumine PÄÄSTKE EESTI METSAD tuli kokku märtsis ja ametlikult loodi aprill 2008. Liikumise ajendiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse reform, mille tulemusena riik ei suuda oma metsade eest hoolitseda ning Keskkonnaministeeriumi soov muuta metsaseadust.

Liikumise "Päästke Eesti Metsad" taga, on peamiselt noored, kes Eesti riigist hoolivad. Algatajate sekka kuuluvad mitmed kodanikuühendused, erinevate erakondade liikmed, metsamehed, üliõpilased. Liikumine on apoliitiline ja erakondade ülene.

Kodanikuliikumisse kuuluvad: Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing SOREX, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering ning Loodushoiu klubi, Tallinna Tehnikaülikooli Säästva Arengu Klubi, Nõmme Tee Selts, Pirita Selts, Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts. Lisaks organisatsioonidele kuuluvad ühendusse üliõpilased, õppejõud, mõni vallavanem, maavanem, kirikuõpetaja ja metsamehed.

Rohkem infot: www.hooliveesti.ee
KODANIKULIIKUMISE SESISUKOHAD METSASEADUSE MUUTMISE KOHTA

Seadusesse peab jääma nõue, et riigimetsa pindala moodustab vähemalt 20% Eesti maismaa pindalast (§ 5)

RMK valduses oleva riikliku kinnisvara müük tuleb kooskõlastada keskkonnaministriga § 53 lg 5)

Seadusega peavad olema sätestatud metsakategooriad – kaitsemets ja hoiumets (§ 17-22)

Seadusest ei tohi välja jätta riigi jaoks oluliste metsade kaitset

Puistu vanus, millest alates lageraie on lubatud, peab olema sätestatud seadusega (§ 29)

Eestil peab olema metsanduse arengukava, mille kinnitab Riigikogu (§ 7)

Seadusega tuleb ette näha metsamajandamiskava nõue (§ 15)

Enne seaduse muutmist tuleb koostada keskkonnamõjude audit
Uudise kommenteerimiseks pead olema sisse loginud.