"Tegijalt tudengile" 2008

15.01.2008 14:20

Kommentaarid

15.02.2008 09:48
13. veebruaril toimus Metsamaja klaasstuudios infopäev Tegijalt Tudengile. Päeva alustas PKI direktor Illar Lemetti, kes tutvustas tudengeile lähemalt Põllumajandus- ja keskkonnainstituuti kui potentsiaalset tööandjat. Ühtlasi tõi ta välja neli konkreetset tööpakkumist, mis üliõpilastele huvi võiksid pakkuda. Peale avaettekande lõppu said huvilised võimaluse ringi vaadata PKI laborites. Illar Lemetti eestvedamisel külastasime taimefüsioloogia ning biogaasi laboreid.
Jätkasime Maaülikooli teemadel: Elis Vollmer tutvustas meile oma töid ja tegemisi Eesti Maaülikooli Taastuvenergia keskuses. Seejärel said kuulajad teada, millega tegeleb AS K&H, milline on tööturupoliitika RMKs ning milline on ühe keskkonnainspektori tööpäev. Sellest, et ka kohalikud omavalitsused vajavad teadlikke ja hakkajaid keskkonnaspetsialiste, rääkis hiljuti Maaülikooli lõpetanud Tarmo Kivi. Oma tööd kirjeldasid veel Riikliku Looduskaitsekeskuse (LKK) esindaja ning Põlva Keskkonnateenistuse kalanduse ja jahinduse spetsialist. Sisutiheda päeva lõpetas Kadri Runnel, kes rääkis, mida kujutab endast Global Education Network of Young European (GLEN) ning oma kogemustest vabatahtlikuna Gruusias.
Ürituse käigus saadud tagasiside näitab, et sellist infopäeva on vaja. Tegijalt Tudengile laiendab üliõpilaste teadmisi töö- ja praktikakohtade võimalustest ning annab julgust eesmärgi nimel tegutsemiseks.
Ettekannetega saab peagi tutvuda ka KÜSi kodulehel http://www.kys.ee/failid.php

Luule
Tegijalt Tudengile 2008 projektijuht
15.02.2008 09:49
Nii mitmedki esinejad rõhutasid GISi ja joonestusprogrammide oskuse vajadust, nii et õppige MapInfot!;)
Uudise kommenteerimiseks pead olema sisse loginud.