Konverents mahepõllumajanduse arengusuundadest

22.10.2007 16:17
8. novembril toimub Maaülikooli peahoones rahvusvaheline konverents "Mahepõllumajanduse arengusuunad – säästva arengu võimalused"

Konverentsist osavõtt tasuta, vajalik eelregistreerimine kuni 1. novembrini 2007.


Konverentsi korraldab Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut koostöös Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusega
Tellija EV Põllumajandusministeerium,toetab Euroopa Liit.

Konverentsi sekretär: Reet Karise
reet.karise@emu.ee, telefon 7313396

NB! Võõrkeelsetel ettekannetel sünkroontõlge
Päevakava

9:30 Registreerimine
10:00 Avatervitus (Prof. Hardi Tullus, Eesti Maaülikooli rektori kt)
10:15 Põllumajanduse arenguvõimalusi (Prof. Anne Luik, Eesti Maaülikool)
10:30 Mahepõllumajandus Euroopas, uurimistulemusi loomakasvatuse valdkonnas (Dr. Urs Niggli, FiBL, Šveits)
11:00 Euroopa uurimisprojektide tulemused taimekasvatuse valdkonnas (Dr. Julia Cooper, Newcastle´i Ülikool, Inglismaa)
11:30 Mahepõllumajandus, toidu kvaliteet ja tervislikkus (Prof. Ewa Rembialkowska, Varssavi Ülikool, Poola)
12:00 Mahetootmise sotsiaalsed ja ökonoomilised aspektid ühtses põllumajanduspoliitikas (Prof. Anna Häring, Eberswalde Ülikool, Saksamaa)
12:30 LÕUNA
13:30 Mahepõllumajandus maaelu arengukavas aastateks 2007-2013 (Toomas Kevvai, Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler)
13:50 Mahepõllumajanduse areng Eestis (Eve Ader, Põllumajandusministeerium)
14:10 Mahepõllumajanduse probleeme ja nende lahendamise võimalusi Eestis (Merit Mikk, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus)
14:30 Elurikkus ja mahepõllumajandus, põllumajanduslik keskkonnaseire (Pille Koorberg, Põllumajandusuuringute Keskus)
14:50 Kohvipaus
15:15 Eesti tarbijate suhtumine mahetoitu (Sirli Pehme, Eesti Maaülikool)
15:35 Eesti mahetootja, töötleja ja turustaja kogemusi (Aivar Pikkmets, Mätiku talu; Aivar Kallas, MTÜ Saare Mahe; Jaan Nõmmik, TÜ Eesti Mahe)
16:15 Päeva kokkuvõte ja lõpetamine (Prof. Anne Luik)
Uudise kommenteerimiseks pead olema sisse loginud.