Ökorühma juhtimise koolitus

29.11.2005 17:18
Tartu Keskkonnahariduse Keskuse koolituskeskus ootab kursusele Pärnus (Õppekava 2744 HTM):

Ökorühma juhtimine (tasuta).

Koolitus toimub Pärnus 7-8. detsembril 2005 Pärnu Loodusmajas Kooli tn. 11 Koolituse läbinud saavad tunnistuse (16 t) Koolitus on tasuta, toetab KIK. Kõik osalejad saavad CD tööjuhenditega

Koolitus sobib nendele, kes soovivad hakata ökorühma juhendajaks (õpetajatele jt. juhendajatele, juhendajateks võivad olla ka vanemate klasside õpilased jt..). Koolitus on alguseks koostööks ökorühmade projektis.
Ökorühmade koolitused on toimunud alates 2003.a. Tallinnas, Sagadis, Tartus. Koostööpartneriteks projekti koordineerimisel on olnud Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja REC- Estonia Tallinnas.
Koolitused toimuvad Tartus (toimunud), Pärnus ja Virumaal.

Põhikursus alustavale ökorühma juhendajale 2-päevane. Valmis abimaterjal, töölehed ja metoodika CD-l. Ökorühma projekti juhendajad: Külli Kalamees, Sirje Janikson, Kristel Toom, Anne Kivinukk jt.

Pärnu Koolituse kava 7-8. dets. 2005: Ökorühma juhtimine ja organiseerimine
Ökorühmade programmi ja projekti tutvustus. Juhendaja roll ökogrupi töös. Programmi läbiviimiseks sobivad meetodid. Ökorühma töö planeerimine. Aruannete koostamine. Kokkuvõtte tegemine. Hinnangu andmine tehtud tööle. Õppematerjalide ja CD tutvustus.

Kahe keskkonnaalase teema lähem tutvustus: Säästlik eluviis, prügi sorteerimine ja keskkonnahoidlik tarbimine. Vesi ja veekaitse.

Ökorühmade tegutsemise eesmärgiks on keskkonnasõbraliku ja -säästliku eluviisi teadvustamine keskkonnaprojektides osalemise kaudu, oma elukeskkonna jälgimine ja keskkonnahoidliku käitumisviisi kujundamine. Ökorühma programm on rahvusvaheline ja kasutab GAP`i (Global Action Plan) metoodikat, mille aluseks on keskkonnateadlike aktiivsete kodanike kasvatamine. Koolituse käigus antakse alusteadmisi säästvast eluviisist, selle kujundamise võimalustest, tutvustatakse ökorühma programmi ja vastavat metoodikat.

Ökorühmade tegevus haarab järgmist keskkonnatemaatikat: jäätmed, vee ja õhukaitse, säästlik transport, keskkonnahoidlik tarbimine, energia.

Ökorühma tegevused sobivad nii õpilastele kui ka täiskasvanutele.Info ja registreerumine: info@teec.ee, tel. 7366120, www.teec.eeKülli Kalamees

Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Koolituskeskus

Kompanii 10 Tartu 51007

Kommentaarid

12.12.2005 03:05
nujaa...sai kah seal käidud. paar üksikut head mõtet sai, aga üldjoontes uut infot mitte. osa koolitusest oli siiski üsna teemast mööda (loengud veepaisudest pärnumaal ja prügila ehitusprotsessist).
Uudise kommenteerimiseks pead olema sisse loginud.