Kutse teadusloo konverentsile

19.03.2006 10:54
Teadusloo konverents toimub 20. aprillil 2006. a Eesti Maaülikooli
peahoone kaldauditooriumis (Kreutzwaldi 64).

Konverentsi eesmärk on kaasata noori teadlasi teadusloo uuringutesse ja
väärtustada teaduslikku uurimistööd.

Osalema on oodatud Eesti ülikoolidest kõik teadushuvilised noored –
üliõpilased, magistrandid ja doktorandid.

Konverentsi teemad:
· loodus- ja keskkonnakaitse ajalugu;
· põllumajandusteaduste ajalugu ja agraarpoliitika (sh maaviljelus ja
maaparandus, taimekasvatus, metsandus, loomakasvatus,
veterinaarmeditsiin);
· meditsiini ja veterinaarteaduste ajalugu;
· loodus-, sotsiaal- ja humanitaarteaduste filosoofia (sh eetika),
sotsioloogia ja poliitika;

Ettekande esitamise tähtaeg on 27. märts 2006.a.
Palume saata e-posti aadressile ntk@emu.ee
· ettekandeteksti pikkusega kuni 10 lk, Times New Roman, reavahega 1.5
· ees- ja perekonnanimi; ülikooli nimi; E-posti aadress

Ettekannete pikkus on 20 minutit. Paremad tööd avaldatakse.

Korraldajad valivad välja konverentsi- ja stendiettekanded 3. aprilliks ja
annavad oma otsusest teada e-posti teel.

Konverentsi raames toimub ka teadustööde konkurss
Konkursi eesmärgiks on avaldada tunnustust noortele teadlastele, kes on
esitanud konverentsile parimad ettekanded, et seeläbi väärtustada nende
tegelemist teadusliku uurimistööga.

Parimate teadustöödele määrab SEB Eesti Ühispank stipendiumid
I koht - 5000 krooni (1 stipendium)
II koht - 3000 krooni (kuni 8 stipendiumit)
III koht - 2000 krooni (kuni 8 stipendiumit)

Konkursi tulemused kuulutakse välja konverentsi lõpetamisel.

Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikool ja Eesti Noorte Teadlaste
Akadeemia. Konverentsi toetab SEB Eesti Ühispank.

Lisainfo:
Gulnara Roll
Eesti Maaülikool
Teadus- ja arendusosakond
Gulnara.Roll@emu.ee
50 16102
Uudise kommenteerimiseks pead olema sisse loginud.