Liikmeks astumise ankeet

Eesnimi:
Perekonnanimi:
Isikukood:
Kontaktaadress:
Kontakttelefon:
E-post: (millega listi lisada)
Eriala ja kursus:
Miks tahad KÜSi liikmeks astuda?
Kas kuulud mõnda teise (tudengi-) organisatsiooni?
Kui jah, nimeta see/need.
Mis valdkonnaga tahaksid end KÜSi liikmena rohkem siduda?
(võib valida mitu)
Praktilise suunaga üritused (nt matkad)
Teoreetilise suunaga üritused (nt teabepäevad)
Sotsiaalsed üritused (seltsiõhtud jm tähtpäevad)
Finantsteemad (sponsorlus, raamatupidamine)
IT (list, koduleht)
Muu:
Mida ootad seltsilt?
Mida tahaksid seltsile omalt poolt juurde anda?
Olen tutvunud EMÜ KÜSi põhikirja ja kodukorraga ning mõistan oma kohustusi ja õigusi seltsi liikmena.